ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 เมื่อวันที่ 13 พ.ย.58  ที่โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่น ประจำปี 2558 โดยมีผู้เข้ารับการอบจากทั่วประเทศ จำนวน 650 คน สำหรับวัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปทำงานให้เกิดผลสำเร็จมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อฟน่วยงานของตนเองต่อไปโดยการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15พฤศจิกายน 2558 อบรมในหัวข้อสำคัญคือ การคลังท้องถิ่นในปี 2559 การปรับโครงสร้างเข้าระบบแท่ง คลายข้อสงสัยการเบิกจ่ายและ การบันทึกบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas) โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล หัวหน้าหน่วยงานคลังและผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังของ อบจ. อบต.และเทศบาล จากทุกภาคของประเทศ จำนวน 650 คน

 

6118 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ