ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 58 เวลา 15.00 น. กองพลทหารราบที่ 4 โดย พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมซ้อมปั่นเพื่อพ่อ “Bkie For Dad” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 กองพลทราบราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ชมรมจักรยานพิษณุโลก นำรถจักรยานของตนเอง เข้าร่วมในการซ้อมปั่นตามเส้นทางวันจริง เพื่อทดสอบสมรรถภาพความพร้อมของร่างกาย และเตรียมความพร้อมของรถจักรยานที่จะใช้ปั่นร่วมกิจกรรมในวันปั่นจริง ผู้เข้าร่วมซ้อมในวันนี้ จำนวน 300 คัน ซึ่งจากการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมวันปั่นเพื่อพ่อ ยอกของจังหวัดพิษณุโลก จำนวนทั้งสิ้น 9,306 ราย ลำดับที่ 13 ของประเทศไทย
กิจกรรมซ้อมปั่นเพื่อพ่อของ จ.พิษณุโลก ในวันนี้ เป็นการซ้อมปั่นตามเส้นทางจริงระยะทาง 29 กิโลเมตร โดยทางผู้จัดจะเน้นความปลอดภัยของผู้ร่วมงานเป็นพิเศษ เส้นทางปั่นเพื่อพ่อใช้เส้นทางรอบถนนเลี่ยงเมือง เริ่มจากศาลากลาง จ.พิษณุโลก ถึงสี่แยกอินโดจีน ขึ้นเหนือไปทางถนนสายพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ และผ่านถนนเลี่ยงเมืองด้านทิศเหนือผ่าน ต.หัวรอ ต.พลายชุมพล โดยกำหนดจุดแวะพักไว้ตลอดเส้นทาง จำนวน 3 จุด คือ จุดพักรถที่ 1 สี่แยกอินโดจีน จุดพักรถที่ 2 บริษัทไปรษณีย์ไทย จุดพักรถที่ 3 อบต.พลายชุมพล แล้วจึงวกกลับมายังถนนสิงหวัฒน์ และปั่นมาเข้าเส้นชัยจุดเดิมที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ทางกองพลทหารราบที่ 4 ได้เชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมซักซ้อมปั่นจักรยานตามเส้นทางจริง ทั้งหมดจำนวน 5 ครั้ง ด้วยกัน คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 13 พ.ย.,        ครั้งที่ 2 วันที่ 18 พ.ย., ครั้งที่ 3 วันที่ 25 พ.ย. ,ครั้งที่ 4 วันที่ 2 ธ.ค. ,ครั้งที่ 5 วันที่ 9 ธ.ค.

(ซึ่งกำหนดจัดปั่นเพื่อพ่อ “Bkie For Dad” วันจริงพร้อมกันทั่วประเทศไทย  คือวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558)

 

5747 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ