ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา  ที่วัดนครไทยวราราม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีทอธงทอใจ ลงด้ายเส้นแรก โดยพิธีทอธงดังกล่าวอำเภอนครไทย ร่วมกับเทศบาลตำบลนครไทย พี่น้องประชาชนชาวอำเภอนครไทยร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูกิจกรรมการทอธงในการนำไปถวายพ่อขุนบางกลางท่าว ตามประเพณีปักธงชัย ตลอดจนเพื่อให้ชาวนครไทยได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทอธงถวายพ่อขุนบางกลางท่าว อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างชาวอำเภอนครไทย ภาครัฐและภาคเอกชนในอำเภอนครไทย และเพื่อให้กิจกรรมทอธงอยู่คู่กับชาวอำเภอนครไทย สำหรับธงที่ทอขึ้นในครั้งนี้เป็นธงขนาดกว้าง 1เมตรยาว 4 เมตร จำนวน 3 ผืน หลังจากทอเสร็จแล้ว อำเภอนครไทยจะนำไปเข้าร่วมในพิธีบวงสรวงในการจัดงานประเพณีปักธงชัยประจำปี 2558 จากนั้นจะได้จัดขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่เพื่อนำขึ้นไปปักบนยอดเขา 3 ลูก คือ เขาฉันเพล เขาย่านไฮ และเขาช้างล้วง ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวนครไทยสืบสอดมาตั้งแต่โบราณกาลมาจวบจนปัจจุบัน ซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันขึ้น 13-15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี โดยชาวบ้านจะแห่แหนนำธงขึ้นไปปักบนยอดเขาช้างล้วง เพื่อระลึกถึงพ่อขุนบางกลางท่าว เจ้าเมืองบางยางในอดีต ซึ่งกาลต่อมาก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ แห่งกรุงสุโขทัย เป็นการรำลึกถึงชัยชนะของพ่อขุนบางกลางท่าวที่มีชัยชนะศึก และเป็นความเชื่อของชาวบ้านที่เชื่อกันว่าการปักธง จะทำให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข กินดีอยู่ดี ถ้าปีใดไม่ไปปักธงจะทำให้เกิดภัยพิบัติหรือเภทภัยต่างๆ ที่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนหรือเสียชีวิตได้ โดยในปีนี้ประเพณีปักธงชัย ที่อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2558 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2558 รวม7 วัน 7 คืน ขอเชิญนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมกันได้ตามวัน เวลาดังกล่าว

2162 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ