ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

     นางวราภรณ์  กีฬาแปง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ได้กำหนดจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 8 – 19 มกราคม 2559 ณ บริเวณสนามกีฬาหวัดพิษณุโลก ซึ่งในงานดังกล่าว เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดจัดกิจกรรมออกร้านกาชาดพาโชค  เพื่อจัดหารายได้ไว้ใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาด จังหวัดพิษณุโลก

โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดให้วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 เป็นวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของ เงิน ทอง ให้เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นำไปเป็นของรางวัลในการออกร้านกาชาดพาโชค ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2559 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะจะรับบริจาคด้วยต้นเองในวันดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

ดังนั้น เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกจึงขอเชิญชวนส่วนราชการ ภาครัฐ  ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน พ่อค้า ประชาชน รวมทั้งผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคสิ่งของ เงิน ทอง ในงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ในวัน เวลาละสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

1793 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ