ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

 

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.58  สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดโพธิญาณ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 และ ผอ.โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 257 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย 166 คน และนักเรียนหญิงจำนวน 131 คน ที่สมัครร่วม บรรพชาสามเณร และบวชศิลจาริณี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวามหาราช สำหรับนักเรียนทั้ง 257 คน เมื่อทำการบรรพชาสามเณร บวชศิลจาริณีแล้ว จะอยู่ศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ วัดโพธิญาณ จำนวน 4 วัน เพื่อ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพุทธศาสนา เพื่อให้นักเรียนตระหนักหน้าที่พึ่งปฏิบัติ ต่อบิดา-มารดา คุณครู อาจารย์ ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ สามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการเรียนภายในชั้นเรียนได้ ซึ่งบรรยากาศในวันนี้ มีคณะครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธา มาร่วมพิธีบรรพชากันเป็นจำนวนมาก ขณะที่พระภิกษุได้กล่าวสอนนาคเณร ถึงการบวชในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งก็เพื่อตอบแทนพระคุณบิดามารดา สร้างความซาบซึ้งใจ นาคเณรหลายคน รวมทั้งผู้ปกครอง หลายคนถึงกับกลั้นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติในครั้งนี้ไว้ไม่ได้

1654 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ