ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

นายพงษ์พัฒน์  วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันลอยกระทง ซึ่งในห้วงระยะเวลาดังกล่าวประชาชนนิยมปล่อยโคมลอย โคมควัน และเล่นดอกไม้เพลิง เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังพบว่ามีเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ที่เกิดจากการกระทำ ค้า และเล่นดอกไม้เพลิง ปล่อยโคมลอย และโคมควัน ซึ่งอาจสร้างความเดือดร้อน และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชานได้ โดยเฉพาะในช่วงก่อนและในเทศกาลงานประเพณี หรือพิธีเฉลิมฉลองที่สำคัญต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้น จังหวัดพิษณุโลกจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงหรืองดและขอความร่วมมือไม่ให้มีการปล่อยโคมลอย โคมควัน เพราะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหรือบุคคลอื่น และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณชน และหากก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาอย่างเฉียบขาด ในกรณีโคมลอย โคมควัน หรือที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อการบินหรืออากาศยาย

หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอย โคมควัน และดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2558 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์หมายเลข 055 – 246442 ในวันและเวลาราชการ

1414 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ