ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.58    ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พลตรีหญิงรัชดา  เกาฏีระ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ในท้องที่กันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2558  โดยมีพันเอก กฤตพันธ์ รักใคร่ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ โดยทุนการศึกษาที่นำมามอบในครั้งนี้ เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้กับเยาวชนที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อยฐานะทางบ้านยากจน ประกอบด้วย ทุนการศึกษา แก่เด็กและเยาวชนที่ศึกษาในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 8 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 8 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 8 ทุน ทุนละ 2,000 บาท และระดับอุดมศึกษา จำนวน 4 ทุน ทุนละ 4,000 บาท รวมทั้งสิ้น 28 ทุน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เรียนดี มีความประพฤติดีและมีสุขภาพดีแต่ผู้ปกครองมีฐานะยากจนไม่สามารถสนับสนุนให้การศึกษาขั้นสูงแก่บุตรหลานและเยาวชนของตนเองได้  เพื่อให้ได้รับการศึกษาขั้นสูงขึ้นจนจบการศึกษาออกมาประกอบอาชีพเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ในท้องที่กันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2558 พลตรีหญิงรัชดา เกาฏีระ และคณะ ได้เข้าสักการะ ศาลพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมปลูกต้นไม้ พร้อมทั้งเดินขมสวนในพื้นที่ ภายในหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 อีกด้วย

 

2606 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ