ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

    เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558  ที่ผ่านมา พี่น้องประชาชน ชาวอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ทั้งภาครัฐ ประชาชน องกรปกครองส่วนท้องถิ่น จากทุกตำบล ได้พร้อมใจกันจัดริ้วขบวนแห่ เพื่อร่วมงานประเพณีปักธงชัยและกิ่งกาชาดอำเภอนครไทย ประจำปี 2558  ซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 25 พฤศจิกายน 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติพ่อขุนศรีอินทราทิตย์  ซึ่งงานดังกล่าว เป็นประเพณีพื้นถิ่นที่ชาวอำเภอนครไทยร่วมจัดกันเป็นประจำทุกปี โดยตั้งริ้วขบวนแห่ออกจากหน้าที่ว่าการอำเภอนครไทย เคลื่อนขบวนไป  ยังพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ บริเวณหนองปู่ตา เพื่อร่วมในพิธีเปิดงาน ประกอบด้วย ริ้วขบวนเทิดพระเกียรติพ่อขุนศรีอินทราทิตย์  ขบวนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขบวนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในรูปแบบต่างๆที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวอำเภอนครไทย จากนั้นในเวลา 16.30 น. นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีปักธงชัยและกิ่งกาชาดอำเภอนครไทย ประจำปี 2558  ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และได้ร้องเพลงประจำเมืองนครไทย เมื่อเสร็จพิธีได้เยี่ยมชมนิทรรศการและการออกร้านของส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภายในงาน

   สำหรับงานประเพณีปักธงชัยของอำเภอนครไทยถือเป็นประเพณีที่สำคัญที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ มีพิธีบวงสรวงพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ตามตำนานของประชาชนชาวนครไทย โดยถือเอาวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี เป็นวันจัดพิธีดังกล่าว เพื่อแสดงออกถึงความเคารพนับถือและเป็นสิริมงคลของชีวิตและการสืบชะตาเมืองโดยได้กำหนดไว้ 2 จุด ในเวลา 07.00 น. ทำพิธีบวงสรวง ณ วัดกลาง เวลา 09.00 น. ทำพิธีบวงสรวง ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และร่วมเดินขึ้นเขาช้างล้วงในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  เพื่อร่วมพิธีปักธงชัยบนยอดเขาช้างล้วงตามประเพณีต่อไป

3177 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ