ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.58  ที่โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายฐานุพงษ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ซึ่งการแถลงข่าวสื่อมวลชนของจังหวัดพิษณุโลกเป็นกิจกรรมที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน  โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 2  เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานในจังหวัดได้นำข่าวสาร นโยบาย ของรัฐบาลที่ได้สั่งการมอบหมายให้กับแต่ละหน่วยงานมาปฎิบัติ ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ที่มีประโยชน์ โดยมีสื่อมวลชน เป็นสื่อกลาง สำคัญ ในการนำนโยบายไปเผยแพร่ให้ประชาชนในจังหวัดได้รับทราบ

สำหรับเรื่องของการแถลงข่าวในวันนี้ประกอบด้วย โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5ล้าน การเตรียมงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหสังฆปรินายก การจัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2559 การจัดงานเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ มาตรการป้องกันอันตรายจากโคมลอยช่วงเทศกาลลอยกระทง โรคที่มากับภัยแล้ง การดูแลความเครียดของเกษตรกร การจัดสรรน้ำในฤดูแล้งของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โครงการบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง งาน 120 ปี วังทอง และการดำเนินการตามนโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ เป็นต้น พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของจังหวัด เพื่อพี่น้องประชาชนได้รับทราบ ต่อไป

3411 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ