ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า มาตรการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ถือเป็นนโยบายที่สำคัญของทางรัฐบาล ที่ได้กำชับให้มีการเอาใจใสอย่างใกล้ชิด โดยทางจังหวัดพิษณุโลก ได้มีแผนและมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในระดับอำเภอ ได้ลงไปชี้แจงและทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ให้ได้รับทราบถึงสถานการณ์น้ำในปีปัจจุบัน ที่มีปริมาณน้อยและต้องวางแผนในบริหารจัดการน้ำในปีถัดไป เนื่องจากต้นทุนน้ำที่มีอยู่จากฝนที่ตกลงมาในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมา ซึ่งจะมีไม่มากไปกว่านี้แล้ว ส่วนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้า ขณะนี้ ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้งอย่างใกล้ชิดแล้ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ล่าสุดในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลไปเพื่อติดตั้งสูบน้ำจากแหล่งน้ำเพื่อนำน้ำไปสู่ในพื้นที่ที่ขาดแคลน เพื่อให้ต้นข้าวที่กำลังเจริญเติบโตแต่เมล็ดไม่สมบูรณ์ได้น้ำเพิ่มเติม ส่วนทางกองทัพภาคที่ 3 โดยกรมทหารราบที่ 4 ได้อนุเคราะห์ในการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมทั้งประสานจุดในการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งมีพื้นที่ปลูกข้าวได้รับผลกระทบกว่า 2,000 ไร่ อย่างไรก็ตาม สำหรับในพื้นที่อื่นๆก็เช่นกัน ได้สั่งการให้ทางอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงไปดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

 

4763 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ