ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันนี้ ( 24 พ.ย.58 ) ที่โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว  ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางวราภรณ์  กีฬาแปง นายกเหล่ากาชาด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดออกพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการให้ส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ นำงานในหน้าที่ออกมาให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเพื่ออำนวยความสะดวก โดยไม่ต้องลำบากในการเดินทางมาติดต่อกับส่วนราชการทั้งในจังหวัดและอำเภอ อีกทั้งยังเป็นการบริการประชาชนในเชิงรุก ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประชาชนในพื้นที่ กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ตลอดจนทำให้ส่วนราชการได้ลงมารับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความจำเป็นของประชาชนในพื้นที่โดยตรง และสามารถนำปัญหาของประชาชนไปแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและยั่งยืนต่อไป

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษา ให้แก่ เยาวชนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มอบพันธุ์ปลาให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว  มอบจักรยานให้กับเด็กนักเรียนที่ยากไร้ พร้อมกันนี้ทางเหล่ากาชาดจังหวัดยังมอบถุงน้ำใจ และผ้าห่มกันหนาว ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมโครงการอีกด้วย  ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้พบปะและให้กำลังใจแก่ส่วนราชการที่มาออกบูธให้บริการแก่ประชาชน อาทิเช่น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และแจกจ่ายยาแก่ประชาชน สำนักงานจัดหางานจังหวัดให้ความรู้และแนะแนวอาชีพสำหรับผู้ว่างงาน สำนักขนส่งจังหวัดให้บริการทำใบขับขี่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบพันธุ์ไม้ กองบิน 46 มอบน้ำมันไบโอดีเซล เป็นต้น  ซึ่งบรรยากาศการออกหน่วยให้บริการในครั้งนี้มีพี่น้องประชาชนมาใช้บริการกันอย่างคึกคัก ต่างรู้สึกดีใจ ที่หน่วยงานภาครัฐมีความห่วงใยมาเยี่ยมเยือนและมาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในครั้งนี้

4205 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ