ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันนี้ ( 24 พ.ย.58 ) ที่ศาลาการเปรียญวัดยาง ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโทสมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2558 โดยมีมีผู้บังคับบัญชาและกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 และครอบครัว ชุมชนรอบค่าย และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพ  ทั้งนี้การจัดพิธีทอดกฐินของกองทัพภาคที่ 3 จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งเป็นการร่วมทำบุญภายหลังวันออกพรรษา อีกทั้งยังเป็นการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย ซึ่งในจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีของกองทัพภาคที่ 3ในครั้งนี้ได้ยอดเงินจำนวนทั้งสิ้น 413,761 บาท ซึ่งทางวัดยางจะได้นำปัจจัยดังกล่าวไปบูรณะ และปรับปรุงสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นถาวรวัตถุของวัดต่อไป

สำหรับการทำบุญถวายผ้าพระกฐินที่เรียกว่า กฐินทาน เกิดขึ้นและมีการปฏิบัติตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ได้ทรงอนุญาตให้พระภิกษุผู้อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาสแล้วมารับผ้าที่ประชาชนนำมาถวาย หลังจากออกพรรษา ซึ่งเป็นฤดูจีวรกาล คือช่วงระยะเวลาการทำจีวรของพระภิกษุเพื่อเปลี่ยนผ้านุ่ง ผ้าห่มใหม่แทนผ้าที่เก่ามากหรือขาดชำรุด โดยเริ่มทำในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 12 ดังนั้น กฐินทานจึงมีกำหนดระยะเวลาในการถวายพระสงฆ์วัดต่างๆ ในช่วงออกพรรษาแล้ว เพียง 29 วัน ซึ่งพุทธศาสนิกชนต่างทำบุญกันทั่วประเทศ เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตลอดไป

 

4048 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ