ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ จัดประชุม โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสถาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) , การดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ ตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 , แนวทางการจ้ดการพื้นที่บุกรุกปลูกยางพารา และแผนปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามพื้นที่เป้าหมาย โดยมี นายอมร ต่อเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกุลพิจิตร กอ.รมน. ภาค 3

 

3598 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ