ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อค่ำคืนของวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา 2558 ที่บริเวณสวนสาธารณะบึงราชนก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน โดยมีนางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ภายในพิธีดังกล่าวมี พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีนและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ อบจ.พิษณุโลก ผศ.สุพจน์ พฤกษะวัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ อบจ.พิษณุโลก นายวันชัย เล็กประเสริฐ ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายบุญทรัพย์ เลิศรุจิกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดงานจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านและสืบทอดประเพณีที่ดีงามทางสายน้ำของไทยมิให้สูญหาย ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สวนสาธารณะบึงราชนกให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ส่วนกิจกรรมภายในงานมีการแสดง แสง เสียง “ตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์” การประกวดกระทง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กระทงใหญ่ และกระทงเล็ก สำหรับ การประกวดกระทงใหญ่ แบ่งออกเป็น2 ประเภทคือ ประเภทสวยงาม และประเภทความคิด ประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อ.ส.ม.เทศบาลตำบลบางระกำ รับเงินรางวัล3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ และหมู่บ้านบึงราชนก ประเภทความคิด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายจิราวัฒน์ ศรีเพ็ชร เทศบาลบางระกำเมืองใหม่ รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ อปพร.วังทอง รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายณรงค์ อยู่เส็ง รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม และ น.ส.ประทีป อิวชาวนา ส่วน การประกวดกระทงเล็ก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทสวยงาม และประเภทความคิด ประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1ได้แก่ นายกฤษฎากร ถาวร รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนจ่านกร้อง รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท ได้แก่ นายศราวุฒิ โค้วสกุล และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา พร้อมเกียรติบัตร ประเภทความคิด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายกฤษฎากร ถาวร รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายราเชนทร์ เขตวิทย์ รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี และมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาพิษณุโลก การประกวดรำวงย้อนยุค รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะชาวนา รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมใบประกาศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ คณะพรชัยย้อนยุค รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ คณะชุมชนร่วมใจไมตรี รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศ และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมใบประกาศ ได้แก่ คณะวัดจันทร์ร่วมใจ ,คณะที พี แบนด์ และคณะรวมพลังบ้านคลอง นอกจากนี้ภายในงานยังมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมาแสดงให้ชมฟรีตลอดงานทุกค่ำคืน อาทิ หลิว อาจาริยา,ดวงตา คงทอง, อาร์ม ชิงช้าสวรรค์ และวงดนตรีคอมแบนด์.

 

1538 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ