ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.58  เวลา 19.30 น.ที่บริเวณเวทีลอยน้ำหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดงานลอยกระทงสองแควแลอดีต จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2558  โดยมีนายบุญทรง  แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งงานดังกล่าวจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก และเครือข่ายชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลก รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสมาคม ชมรมต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาวไทยสู่อนุชนรุ่นหลัง ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสรมให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของประเพณีไทย

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การจำหน่ายอาหารอร่อยไร้แอลกอฮอล์ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การประกวดกระทงฝีมือ การจัดกิจกรรมถนนสองแควแลอดีต ที่มีทั้งรำกลองยาว ดนตรีพื้นบ้านมังคละ รำวงย้อนยุค การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดนางนพมาศ  และการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งบรรยากาศภายในงานมีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกที่มากันเป็นครอบครัวมาร่วมลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคาและชมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกันอย่างคึกคัก

 

 

2195 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ