ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

ผลการประกวดนางนพมาศ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวธิดารัตน์ อ่อนเส็ง หมายเลข 1 ได้รับสายสะพาย พร้อมเงินรางวัล จำนวน 18,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวสุภาวดี ด้วงอ่วม หมายเลข 16 รับเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวรัตนาภรณ์ คำจริง หมาเลข 17 รับเงินรางวัล จำนวน12,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ นางสาวณัฐสินี วิเศษสุวรรณ์ หมายเลข 8 รับเงินรางวัล จำนวน 10,000บาท รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ คุ้มแก้ว หมายเลข 13 รับเงินรางวัล จำนวน 7,000 บาท รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่ นางสาวธิดารัตน์ อ่อนเส็ง หมายเลข 1 ได้รับสายสะพาย พร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท รางวัลขวัญใจประชาชน ได้แก่ นางสาวรัตนาภรณ์ คำจริง หมาเลข 17 รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท

ผลการประกวดกระทงใหญ่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนกัลยาณมิตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชุมชนธรรมบูชา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชุมชนท่ามะปราง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ชุมชนอภิชาติบุตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ชุมชนบ้านคลองสามัคคี ผลการประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนบ้านคลองสามัคคี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชุมชนธรรมบูชา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชุมชนอภิชาติบุตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ชุมชนท่ามะปราง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ชุมชนกัลยาณมิตร

ผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.สุภัคชญา รัตนใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.ทอรุ้ง ศรีสมัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.เมธาพร สุขเกษม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ น.ส.พัณณิตากร แก้วทา รางวัลชมเชย ได้แก่ น.ส.ปารภัทร์สนันทร์ เปรมเกษม รางวัลชมเชย ได้แก่ นายกฤษณพงษ์ กึกขุนทด

ผลการประกวดวงสตริง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วงกล้วยหอม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วงยังถวิล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วง Melt รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ วง Fly way รางวัลชมเชย ได้แก่ วงจวนตัว รางวัลชมเชย ได้แก่ วง Moving Eye

ผลการประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ กระทงฝีมือ ระดับชั้นประถมศึกษา รางวัลยอดเยี่ยม ร.ร.บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทร์) รางวัลอันดับ 1 ร.ร.เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) รางวัลอันดับ 2 ร.ร.เทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) รางวัลอันดับ 3 ร.ร. โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง กระทงฝีมือ

ระดับมัธยมศึกษา รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนจ่านกร้อง รางวัลดีเด่นอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) รางวัลดีเด่นอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม รางวัลดีเด่นอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) รางวัลดีเด่นอันดับ 4 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี)ทีม 2 รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี)ทีม 1 รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก กระทงฝีมือ ระดับบุคคลทั่วไป รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ร้านฟลาว์เวอร์ดีไซน์ รางวัลดีเด่นอันดับ 1 ได้แก่ คุณชินาธิป รางวัลดีเด่นอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม รางวัลดีเด่นอันดับ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก รางวัลดีเด่นอันดับ 4 ได้แก่ คุณชนานันท์ รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ บริษัท โด้ดอิมเพรส ไอที โซลูชั่น จำกัด รางวัลชมเชยอันดับ 2ได้แก่ อมรินทร์ อินทาวน์ รางวัลชมเชยอันดับ 3 ได้แก่ คุณรพีภัทร ขันตี รางวัลชมเชยอันดับ 4 ได้แก่ คุณบำรุง เสืออยู่สาย รางวัลชมเชยอันดับ 5 ได้แก่ สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง รางวัลชมเชยอันดับ 6 ได้แก่ คุณวุฒิชัย ดวงจันทร์ รางวัลชมเชยอันดับ 7 ได้แก่ แม่บ้านสุโขทัย รางวัลชมเชยอันดับ 8 ได้แก่ อลังการดอกไม้สด รางวัลชมเชยอันดับ 9ได้แก่ คุณรัตนา แสนโสภณ รางวัลชมเชยอันดับ 10 ได้แก่ คุณสมบูรณ์ รักษาแดน รางวัลชมเชยอันดับ 11 ได้แก่ คุณณัฎฐัปภัสร์ เย็นจิตต์ รางวัลชมเชยอันดับ 12 ได้แก่ ร้านเต้าหู้นมสด รางวัลชมเชยอันดับ 13 ได้แก่ คุณอัญชลี กุลจันทร์ รางวัลชมเชยอันดับ 14 ได้แก่ คุณพัสราภรณ์ รางวัลชมเชยอันดับ 15 ได้แก่ คุณนันท์นภัส แสนโสภณ

ผลการประกวดหนูน้อยนพมาศ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ธัญญานุช ธนูศร ได้รับสายสะพาย พร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.แพรวา ภัทรวรรธน์ชัย รับเงินรางวัล จำนวน 4,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ณัฎฐณิชา อุตรนคร รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ3 ได้แก่ ด.ญ.สิร์นริน เสนายุติธรรม รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ ด.ญ.กรณ์จิรัสย์ ไชยมั่นคง รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท

 

2710 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ