ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา  ที่ห้องประชุมจริยธรรมจังหวัดพิษณุโลก นายไพโรจน์  แก้วแดง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 นี้ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ทางจังหวัดได้การเชิญคณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์มาร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนจากกองทัพภาคที่ 3 ผู้แทนจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือถึงกรอบแนวทางในการจัดกิจกรรม และร่วมกันวางแผนประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรม การจัดหาพิธีกร ประจำในจุดต่างๆ การกำหนดเวลาถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  การประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้มาเข้าร่วมกิจกรรมให้มากที่สุด  เป็นต้น นอกจากนี้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลกยังได้ขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ช่วยประชาสัมพันธ์การรับเสื้อ  BIKE FOR DAD  พร้อมเข็มกลัดและสายรัดข้อมือ พระราชทานให้แก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนไว้ให้ได้รับทราบด้วย

สำหรับประชาชนที่มาลงทะเบียนขอรับเสื้อพ่อ BIKE FOR DAD  พร้อมเข็มกลัดและสายรัดข้อมือ พระราชทานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก ให้มาตรวจสอบรายชื่อได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก บริเวณชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก หลังเก่า  ส่วนการรับมอบเสื้อ BIKE FOR DAD  พร้อมเข็มกลัดและสายรัดข้อมือ พระราชทาน จังหวัดจะได้จัดให้มีพิธีมอบในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. และในวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. และในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00น. ที่ศาลาประชาคม บริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

 

1909 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ