ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 58  นายรู้ จันทะคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล“บ้านดงเกมส์  ต้านยาเสพติด  ครั้งที่ 20”  ระหว่างวันที่  23-26  พ.ย. 58  ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง  กีฬาบ้านดงเกมนั้นได้จัดขึ้นเป็นประเพณีมานานถึง 20 ปี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน  ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการเล่นกีฬา  ห่างไกลจากยาเสพติด  มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และสร้างความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย  และมีความสามัคคีในหมู่คณะ  ตลอดจนให้ประชาชนได้พัฒนาทักษะ ความสามารถในการเล่นกีฬาและร่วมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป  อีกทั้งเพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และรักษาสืบสานประเพณีการแข่งขันกีฬาประจำปีของชาวตำบลบ้านดง  ซึ่งในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีนักกีฬาจาก 16  หมู่บ้านเข้าร่วมการแข่งขัน  โดยแบ่งการแข่งขันกีฬาออกเป็น 2 ประเภทคือ  ประเภทสากล ประกอบด้วย  ฟุตบอลชาย  วอลเล่ย์บอลชาย  วอลเล่ย์บอลหญิง  เซปัคตะกร้อชาย  เปตองชายและเปตองหญิง  และกีฬาพื้นบ้าน  ประกอบด้วย ชักเย่อผสม  ชาย-หญิง บรรยากาศโดยรวมของงานเต็มไปด้วยความสามมัคคีสนุกสนานรื่นเริงสมเจตนาของผู้จัด

 

3608 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ