ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.58  ที่ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยก่อนการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปฎิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ ในโครงการมาตรการส่งเสริมความป็นอยู่ระดับตำบล ระหว่างจังหวัดพิษณุโลกกับศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุตจริตแห่งชาติและหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 6 ราย มอบป้ายร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q ให้แก่ร้านอาหาร จำนวน 11 ร้าน มอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติตามโครงการคนเก่ง คนดี ศรีคุมประพฤติ จำนวน 2 ราย

จากนั้นเป็นการแนะนำข้าราชการของจังหวัดที่มารับตำแหน่งใหม่  ประกอบด้วย พล.ต.ต.อดิศักดิ์  น้อยประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก นายไพโรจน์  แก้วแดง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก นายสุวิทย์  สุริยะวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ นายสมพจน์  สารภูษิตสันต์ นายอำเภอนครไทย นายบุญเหลือ  บารมี นายอำเภอเนินมะปราง นายสุทัศน์  กาหลง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นายอารีย์  เดวี พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงให้กับหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบในนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล  กระทรวงต่างๆ อาทิเช่น การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ ศาลาประชาคม การจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ในระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2558ณ ศาลาประชาคม  การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพและถวายดอกไม้จันทน์ แด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร การจัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และการจัดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2558 ในวันที่ 23 ธันวาคม 25558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม เป็นต้น

พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เน้นย้ำทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD โดยขอให้ทุกส่วนเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นที่จุดเริ่มปั่นหน้าศาลากลางจังหวัด การจราจรตลอดเส้นทาง  จุดหยุดพัก น้ำดื่ม ห้องน้ำ รถพยาบาล ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกเป็นหนึ่งในหลายจังหวัดที่กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์กิจกรรมไปทั่วประเทศ และเพื่อให้การจัดกิจกรรมผ่านไปด้วยดีและสมพระเกียรติ  จึงต้องเตรียมความพร้อมให้มากที่สุด

 

3327 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ