ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.58 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ดร.อลงกรณ์ กรณ์ทอง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสาธิต กข 59 ข้าวนาน้ำฝนผลผลิตสูง คุณภาพดี เพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์คุณลักษณะ ความดีเด่น และประโยชน์ของพันธุ์ข้าว กข59 ให้กับเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนล่าง ของศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว กรมส่งเสริมการเกษตรและผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ กว่า 180 คน

ดร.อลงกรณ์ กรณ์ทอง รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ตามที่นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการรณรงค์ลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ใน 4 ด้านหลัก คือการลดปัจจัยการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิดโดยการเพิ่มผลิตต่อไร่ การบริหารจัดการฟาร์มด้วยระบบแปลงใหญ่ และการเพิ่มช่องทางการตลาด ข้าว กข 59 เกิดจาการผสมเมล็ดพันธุ์ 3 ทาง ระหว่าง กข21 และ IR68 กับ PSL86022-77-2-2-1-2 มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณกลางถึงปลายเดือนพฤศจิกายน เสถียรภาพในการให้ผลผลิตดีในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูง 624 กก.ต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 (509 กก.ต่อไร่) ถึง 22% เป็นข้าวเจ้า เมล็ดยาว คุณภาพการสีดีมาก ทำเป็นข้าวสาร 100% ได้ ข้าวเมื่อหุงสุกนิ่ม ต้านทานต่อโรคไหม้ในเขตพิษณุโลกและราชบุรี นอกจากจะเหมาะที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกในพื้นที่ราบซึ่งต้องการข้าวอายุเบาแล้ว ยังสามารถปลูกได้ดีในพื้นที่สูงที่ขาดแคลนพันธุ์ข้าวให้ผลผลิตสูง ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และเพื่อความมั่นคงทางอาหาร จากการทดสอบปลูกในนาขั้นบันได บ้านน้ำจวง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบัน เขตพื้นที่นาน้ำฝนที่หมดเร็ว เกษตรกรเริ่มสนใจปลูกทดสอบ คือ อ.เมือง และ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก อ.กงไกรลาส อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วย ส่วนนิทรรศการ และแปลงสาธิตโดยส่วนนิทรรศการของศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก นำเสนอนิทรรศการพันธุ์ข้าว โรคและแมลงศัตรูข้าว สำหรับแปลงสาธิต ประกอบด้วยแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์หลักข้าว กข59 แปลงสาธิตการสำรวจโรคและแมลง และแปลงสาธิตการประยุกต์การปลูกข้าวแบบประณีตร่วมกับเครื่องโยนกล้าเพื่อลดต้นทุนการผลิด

2661 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ