ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.58  ที่ห้องประชุมพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบป้ายรับรองร้านอาหาร ในโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้าQ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2558 ให้แก่ร้านอาหารจำนวน 11 ร้าน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ( มกอช. ) ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รู้จักร้านอาหารที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัดที่มีการใช้วัตถุดิบประกอบอาหารที่มีความปลอดภัยตามาตรฐานและผ่านการรับรอง การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า Q ที่มีความปลอดภัย และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ผลิตสินค้ามีความตระหนักต่อการผลิตสินค้าและอาหารที่มีความปลอดภัยต่อการบริโภคมากขึ้น และในปี 2558 นี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินโครงการฯ โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนการปฎิบัติงานเพื่อสนับสนุนสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยจังหวัด ได้ตรวจประเมินรับรองร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผลการตรวจประเมินรับรองร้านอาหารฯ ผ่านเกณฑ์และได้รับรางวัล จำนวน 11 ร้าน ดังนี้

 1. ร้านอาหารเตี๋ยวก๊า – กาแฟสด ( บักกุ๊ดเต๋ )
 2. ร้านอาหารนกเล็กแหนมเนือง
 3. ร้านอาหารบ้านไม้
 4. ร้านอาหารมาเดอเออ – ภูธารา
 5. ร้านอาหารซูอิน คอฟฟี่ไรซ์
 6. ร้านอาหารป้าถวิลผัดไทยวังทอง
 7. ร้านอาหารคอนเนคชั่น 2 ครัวริมน้ำ
 8. ร้านอาหารใบ๋มุสลิม
 9. ร้านอาหาร ภ.สำเภา อ.นครไทย
 10. ร้านอาหารครัวต้นปีบ
 11. ร้านอาหารครัว

ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ดำเนินการกิจการร้านอาหาร อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป

 

2975 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ