ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันนี้( 30 พ.ย.58) นายเฉลิมศักดิ์ ทักษาดิพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ตำบลท้อแท้ อำภเอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ในขณะนี้ว่า การบิหารจัดการน้ำในเขื่อนแควน้อย ยังเป็นไปตามแผนการจัดการน้ำของกรมชลประทาน โดยขณะนี้มีปริมาณน้ำในเขื่อนแล้ว 406 ล้าน .ลบ.ม. หรือ 43 %ของความจุของตัวเขื่อน ขณะที่น้ำสามารถใช้การได้ ยังอยู่ที่ 364 ล้าน ลบ.ม. หรือ ประมาณ 40 % ส่วนน้ำไหลเข้าเขื่อนแควน้อย อยู่ที่ 0.54 ล้าน ลบ.ม. ส่วนการระบายน้ำของเขื่อนแควน้อย ยังอยู่ที่ 0.758 ล้าน ลบ.ม. เพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศของตัวเขื่อนแควน้อย

ผู้อำนวยการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ตั้งแต่นี้จนถึงพฤษภาคม 2559 ทางเขื่อนจะรักษาระดับน้ำไว้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในฤดูกาลผลิตหน้า ตามแผนการควบคุมน้ำของกรมชลประทาน ซึ่งที่กักเก็บและสำรองน้ำไว้ สามารถใช้การได้ไม่ต่ำกว่า 200 ล้าน .ลบ.ม. ในช่วงรอยต่อระหว่างฤดูแล้ง ตอนนี้ยังถือว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนแควน้อย ยังไม่เป็นที่หนักใจมากนัก อย่างไรก็ตามก็ขอให้ผู้ใช้น้ำ หรือ เกษตรกร ใช้น้ำอย่างประหยัด ให้ระมัดระวังการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้มีน้ำใช้ในฤดูกาลผลิตหน้าต่อไป

 

3595 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ