ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ซึ่งจะจัดขึ้นทั่วประเทศ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ทั้งนี้เพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของประชาชนในส่วนภูมิภาคของจังหวัดพิษณุโลก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการ ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ของจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย ประธานฝ่ายสงฆ์ พระธรรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พระมหาธนศักดิ์ จินตกวี เลขานุการ เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร คณะกรรมการฝ่ายฆราวาส แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกโดยในที่ประชุมได้มีการชี้แจง มอบหมายภารกิจ ในพิธีให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคในทุกอำเภอพร้อมกันในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 โดยในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดให้มีการประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ตามวัดต่างๆใน 9 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  อ.วังทอง ที่วัดวังทองวราราม  อ.บางระกำ ที่วัดสุนทรประดิษฐ์  อ.บางกระทุ่ม ที่วัดกำแพงมณี  อ.พรหมพิราม ที่วัดใหม่พรหมพิราม  อ.วัดโบสถ์ ที่วัดท่างาม  อ.ชาติตระการ ที่วัดโพนไทรงาม อ.นครไทย ที่วัดบ้านพร้าว  และที่ อ.เนินมะปราง ที่วัดศรีมงคล

จังหวัดพิษณุโลกจึงขอเชิญ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558  ตามวัดตามที่ได้กล่าวโยพร้อมเพรียงกัน ทั่วประเทศ

3324 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ