ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

บ่ายวันนี้ ( 30 พ.ย.58 )  ที่ห้องประชุมกองพลทหารราบที่ 4  ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พ.อ.อุกฤษฎ์ นุตคำแหง รอง ผบ.พล.ร.4 พร้อมด้วยพล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ ผบก.จว.พิษณุโลก ร่วมกันเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กองพลทหารราบที่ 4 ตำรวจภูธรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ตำรวจทางหลวง สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ ชมรมกู้ภัย อบต.สมอแข อบต.ดอนทอง เทศบาลตำบลพลายชุมพล เข้าร่วมประชุม โดยในที่ประชุมได้มีการหารือในด้านการรักษาความปลอดภัย  การเตรียมพร้อมในการรักษาพยาบาล การจราจร การสื่อสาร การอำนวยความสะดวกและการให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นผู้สูงอายุและคนพิการ

ด้านพล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ ผบก.จว.พิษณุโลก กล่าวว่า ในวันจัดกิจกรรม ทางตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงไปประจำจุดเพื่ออำนวยความสะดวก ในทุกๆ 50 เมตรตลอดเส้นทางของการปั่น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด พร้อมได้มีการวางแผนในการจัดการจราจรไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่จุดเริ่มต้นจากหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก จนถึงจุดสิ้นสุดของปั่น นอกจากนนี้ยังได้ขอความร่วมมือองค์การส่วนท้องถิ่นที่มาตั้งจุดให้น้ำกับนักปั่น โดยขอให้นำน้ำที่เป็นแก้วมอบให้นักปั่นแทนการให้น้ำเป็นขวด เพราะหากเป็นขวดจะทำให้นักปั่นเสียเวลาในการดื่ม และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ หากต้องการให้น้ำดื่มเป็นขวดขอความกรุณานำไปให้ในจุดที่กำหนดหยุดพักใน 3 จุดใหญ่ซึ่งจะทำให้ดื่มน้ำอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

ด้านพ.อ.อุกฤษฎ์ นุตคำแหง รอง ผบ.พล.ร.4 กล่าวว่า ทางกองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายภารกิจให้กับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีกองพลทหารราบที่ 4 เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมสนับสนุนกับตำรวจภูธรจังหวัด ในการรักษาความปลอดภัย การจราจร การป้องกันการก่อเหตุร้ายในการจัดกิจกรรม จัดชุดบำรุงเคลื่อนที่เร็ว พร้อมรถเก็บจักรยานตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อให้การจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ของจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 นี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยต่อไป

3257 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ