ช่วยเเชร์ จ้า .....

ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ข้าราชการ พนักงาน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

 

15481 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ