ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 2 ธ.ค.58  ที่ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการ ป.ป.ช.เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการสัมมนาดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดพิษณุโลกจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประขาชนอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก เครือข่าย ป.ป.ช.ภาคประชาสังคม ผู้นำนิสิต นักศึกษา รวมทั้งสิ้น 150 คน โดยภาคเช้าเป็นการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ป.ป.ช. และการบรรยายในหัวข้อ”Good Governace”กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริตโดยที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ ส่วนภาคบ่ายเป็นการบรรยายเรื่อง การมีส่วนร่วมจองประชาชนในการตรวจเงินแผ่นดิน โดยผู้แทนจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลกและปิดท้ายด้วยการเสวนาเรื่อง”การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย กรรมการ ป.ป.จ.พิษณุโลกและผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก

 

1415 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ