ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา พ.อ.สกล เพชรทอง เสนาธิการ กองพลพัฒนาที่ 3 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา ให้กับครอบครัวของนายไพฑูรย์ ปานเกิด อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 159 หมู่ 12 บ้านโนนนาก่าม ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

นายนุกูล นาคคชฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สวท. พิษณุโลก ในฐานะสื่อของประชาชนซึ่งมีภารกิจในการขยายผลด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้จัดโครงการ สวท.สัญจรผูกมิตร ใกล้ชิดชุมชน ครั้งที่ 17 โดยบูรณาการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้บริการประชาชนในพื้นที่ อาทิ กิจกรรมสัมพันธ์ สวท.สัญจร การจัดคลินิกฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชนพร้อมทั้งถ่ายทอดสดเวทีเสวนาผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลกและถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก ระบบ เอ เอ็ม ความถี่ 1026 กิโลเฮิร์ท สำหรับบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา ที่มอบให้กับครอบครัวของนายไพฑูรย์ ปานเกิด ซึ่งเดิมอาศัยอยู่ที่ห้างนาท้ายหมู่บ้าน โดยการก่อสร้างบ้านในครั้งนี้ได้รับเงินจากผู้มีจิตศรัทธาชาวจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 150,000 บาท ในการนำไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างบ้านโดยมีกำลังพลทหารจากกองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวร กองทัพภาคที่ 3 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 315พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันดำเนินการก่อสร้างบ้านจนแล้วเสร็จและทำพิธีมอบให้แก่ครอบครัวของนายไพฑูรย์ ปานเกิด ในวันนี้

 

2742 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ