ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.58   ที่กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พลโทสมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลให้กับอดีตผู้บังคับบัญชาและกำลังพลที่ล่วงลับ เนื่องในวันสถาปนากองพลทหารราบที่ 4 ครบรอบ 74 ปี เพื่อสดุดีวีรชนทหารกล้าที่ล่วงลับ ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของผืนแผ่นดินไทย โดยมี พลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์  เรือนจันทร์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพลทหารราบที่ 4 เข้าร่วมในพิธี หัวหน้าส่วนราชการจากหลายหน่วยงาน และข้าราชการทหารหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 4 เข้าร่วมพิธี พร้อมวางพวงมาลาสดุดีวีรชนทหารกล้า ที่ได้สละชีวิตและเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องแผ่นดินนี้ไว้ให้ลูกหลาน และได้ร่วมกันสำนึกในบุญคุณ และจดจำคุณงามความดีของเหล่าวีรชนทหารกล้า หลังช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้กระทำพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระพี่นางสุพรรณกัลยา พร้อมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้บังคับบัญชา และกำลังพลของกองพลทหารราบที่ 4 ที่ล่วงลับไปแล้ว

สำหรับกองพลทหารราบที่ 4 มีภารกิจหลักในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยภายในและกำกับดูแลแนวชายแดนเพื่อมิให้เกิดการกระทบกระทั่งถึงความสัมพันธ์ที่ดีของมิตรประเทศ พร้อมการสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับต่างประเทศ การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

 

2620 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ