ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.58 นายชูชาติ   กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลเดช ในโอกาสทรงมีพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา ในวันที่5 ธันวาคม 2558 ณ แหล่งน้ำบึงจาน หมู่ที่ 9 บ้านคลองหนองเหล็ก ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 500,088  ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ได้บูรณาการกับหน่วยงายในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง อำเภอเมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภัคดีและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ยังได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำอีก จำนวน 500,000 ตัว เพื่อนำไปปล่อยลงตามแหล่งน้ำสาธารณต่างๆ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง บ่อ อ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกให้ครบ 1ล้านตัวอีกด้วย

2544 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ