ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.58   ที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรและเปิดกรวยดอกไม้ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมนำกล่าวถวายราชสดุดีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ โดยภายในพิธีดังกล่าวมี นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วย

ว่าที่ ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอพรหมพิราม พันโท จักรกริช บุบผะศิริ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มพลังมวลชน จาก 123 หมู่บ้าน 12 ตำบล จำนวนกว่า 3,000 คนเข้าร่วมพิธี

สำหรับกิจกรรม “สิงห์เมืองพรหม ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad เป็นกิจกรรมประชาชนที่ชาวอำเภอพรหมพิรามต่างพร้อมใจกันปั่นจักรยานเดินทางออกจากหมู่บ้านในตำบลต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 จุดรวมพล คือ จุดรวมพลที่ 1 บริเวณสนามหน้าวัดป่าสัก โดยมีประชาชนจาก ตำบลตลุกเทียม ตำบลศรีภิรมย์ ตำบลดงประคำ และตำบลวงฆ้อง จุดรวมพลที่2 บริเวณสนามพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้าเขื่อนนเรศวร มีขบวนจักรยานจากตำบลวังวน ตำบลมะต้อง ตำบลหนองแขม และตำบลพรหมพิรามฝั่งตะวันตก จุดรวมพลที่ 3 บริเวณบึงละหาร มีขบวนจักรยานจากตำบลทับยายเชียง ตำบลพรหมพิรามฝั่งตะวันออก และจุดรวมพลที่ 4 บริเวณตลาดสี่แยกโปร่งนก มีขบวนจักรยานจากตำบลมะตูม ตำบลท่าช้าง และตำบลหอกลอง โดยขบวนจักรยานทั้งหมดได้ปั่นจักรยานมายังบริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม เพื่อร่วมลงนามถวายพระพรบริเวณงานและร่วมกระทำพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

3113 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ