ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาล เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม2558 “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD “ ในวันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 15.00 – 18.30 น.โดยกำหนดเส้นทางจักรยานว่า เส้นทางสิริมงคล ระยะทาง 29 กิโลเมตร นอกจากนี้ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค ได้เห็นชอบให้จังหวัดพิษณุโลก จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ” และ “ ธ ยาตรา ปวงประชาเป็นสุข ในระหว่างวันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ลานหน้าศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยภายในกิจกรรม จะมีนิทรรศการเรื่อง “พระราชกรณียกิจในหลวงเสด็จเยือนเมืองพิษณุโลก 13 ครั้ง”  “พ่อของแผ่นดิน” ”ข้าวของพ่อ” “ฝนหลวง” และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP “

จังหวัดพิษณุโลกจึงขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา ทุกสถาบันและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พร้อมร่วมส่งเรียงความ หัวข้อ “ทำดีเพื่อพ่อ” โดยให้มีเนื้อหา เกี่ยวข้องกับนิทรรศการที่จัดแสดง แบ่งเป็น 3รุ่น ได้แก่ ระดับอุดมศึกษา/ประชาชนทั่วไป ระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษา โดยมีเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร สำหรับผู้ชนะการประกวด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก โทร 055-258-559

 

นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาล เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม2558 “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD “ ในวันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 15.00 – 18.30 น.โดยกำหนดเส้นทางจักรยานว่า เส้นทางสิริมงคล ระยะทาง 29 กิโลเมตร นอกจากนี้ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค ได้เห็นชอบให้จังหวัดพิษณุโลก จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ” และ “ ธ ยาตรา ปวงประชาเป็นสุข ในระหว่างวันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ลานหน้าศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยภายในกิจกรรม จะมีนิทรรศการเรื่อง “พระราชกรณียกิจในหลวงเสด็จเยือนเมืองพิษณุโลก 13 ครั้ง”  “พ่อของแผ่นดิน” ”ข้าวของพ่อ” “ฝนหลวง” และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP “

จังหวัดพิษณุโลกจึงขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา ทุกสถาบันและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พร้อมร่วมส่งเรียงความ หัวข้อ “ทำดีเพื่อพ่อ” โดยให้มีเนื้อหา เกี่ยวข้องกับนิทรรศการที่จัดแสดง แบ่งเป็น 3รุ่น ได้แก่ ระดับอุดมศึกษา/ประชาชนทั่วไป ระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษา โดยมีเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร สำหรับผู้ชนะการประกวด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก โทร 055-258-559

 

2666 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ