ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น  7  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ทางจังหวัดได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ  Bike  for Dad  ของจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายชูชาติ  กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานในการประชุม ในเรื่องของเส้นทาง การบรรเทาผลกระทบ ของผู้ที่ใช้รถใช้ถนน  ในวันที่ 11  ธันวาคม 2558  ในช่วงเวลา 14.00 – 18.00  น.   และ การเตรียมความพร้อมของร่างกายนักปั่น  รวมถึงสภาพของจักรยาน  การอำนวยความสะดวก ของกองอำนวยการร่วมทหาร ตำรวจ  ตลอดเส้นทาง เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย อย่างสมพระเกียรติ

โดยนายชูชาติ  กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ได้ฝากให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ ไปยังพี่น้องประชาชน ที่ใช้เส้นทางที่ใช้ในการจัดกิจกรรม โดยทางตำรวจจราจรจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดเตรียมเส้นทางอำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาตลอดเส้นทาง ทั้งจุดตัดทางแยก  และเส้นทางเลี่ยง  ในบางจุดใช้วิธีการปรับเส้นทางเป็นทางรถวิ่งสวนทาง ลดผลกระทบต่อประชาชน    นอกจากนี้ยังมีการวางกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจ  และทหาร  ตลอดเส้นทาง  เพื่ออำนวยความสะดวก และช่วยเหลือประชาชน  โดยจะปิดการจราจรเพื่อใช้เส้นทางปั่นจักรยาน ในเวลา 15.00 น. จนเสร็จสิ้นกิจกรรม   เริ่มจากหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  สะพานนเรศวร  ผ่านวัดใหญ่ ขึ้นสะพานสูง  ผ่านแยกเรือนแพ  เลี้ยวซ้ายที่แยกอินโดจีน  เข้าสู ถนนพิษณุโลก-อุตรดิตถ์  เลี้ยวซ้ายที่แยกดงประโดก  เข้าสู่ถนนเลี่ยงเมือง ผ่านแยกไทยแอร์โรว์  แยกแสงดาว  ขึ้นสะพานข้ามแม้น้ำร้านหว่อง เลี้ยวซ้ายแยกวังหิน ผ่านหน้า เทศบาลตำบลพลายชุมพล  ร้านลุงเทิง  เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ถนนสิงหวัฒน์  ผ่านเซ็นทรัลพลาซ่า  แยกบ้านคลอง แยกวัดคูหาสวรรค์  แยกสรรพากร  เลี้ยวซ้ายแยกที่ว่าการอำเภอเมือง  เข้าสู่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  ส่วนในทิศทางฝั่งตรงข้ามถนน  จะกำหนดให้เดินรถสวนทางกันได้  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนวางแผนในการใช้เส้นทางในวันเวลาดังกล่าว   แลเชิญชวนประชาชนร่วมซ้อมปั่น ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558  ตามเส้นทางจริง  เริ่มจากหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ในส่วนของการเตรียมความพร้อมของนักปั่นให้นักปั่นทุกท่านจัดเตรียมน้ำดื่ม ในกระบอกน้ำที่ติดมากับรถจักรยานทุกท่าน  เพื่อลดปัญหาจากการไปชะลอที่จุดพักบริการน้ำ  ที่จะส่งผลให้ขบวนติดยาว โดยจุดพักควรจะพักเฉพาะผู้ที่ต้องการพักโดยไม่สามารถปั่นต่อไปได้ เป็นการพักให้หายเหนื่อย  ในส่วนของผู้ที่สามารถปั่นได้ควรปั่นต่อเพื่อลดปันหาขบวนติดยาว

สำหรับจุดจอดรถผู้มาร่วมกิจกรรม จังหวัดได้จัดเตรียมไว้ 6 จุดด้วยกันคือ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ 2.ถนนวังจันทร์  จัดรถเดินทางเดียว  จอดรถได้ตลอดสองฝั่ง  3. โรงเรียนจ่านกร้อง  4.วัดคูหาสวรรค์ 5.โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ และ 6.วัดราชบูรณะ

 

2262 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ