ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 3  ธันวาคม 2558  ที่ผ่านมา ที่บริเวณถนนหลังศาลาหลักเมืองพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก จัดงานตลาดเกษตรกร  และตลาดนัดชุมชน  ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้  สืบสานตำนานเมืองพิษณุโลก  โดยมีนายชูชาติ  กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน  เพื่อให้เกษตรกรประเภทต่างๆของชุมชน ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและมีศักยภาพ เป็นอาชีพหลักให้แก่ครอบครัวและชุมชน   สร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร   ส่งเสริมรายได้  บรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร  ในงานมีการจำหน่ายสินค้าเกษตร  จากเกษตรกรโดยตรง  สินค้าโอท็อปที่มีคุณภาพในพื้นที่  กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย   การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์  OTOP  และผลผลิตของเกษตรกร     การจัดตลาดโบราณ ย้อนยุค  การประกวดร้องเพลง  การประกวดทำขนมครกโบราณ  สูตรดั่งเดิม  การนประกวดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์  OTOP ผลิตภัณฑ์ ชุมชน และผลผลิตทางการเกษตร  โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2558 นี้

 

 

2605 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ