ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อ 5 ธ.ค.58 เวลา 07.19 น.บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทั้งพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและกลุ่มพลังมวลชน ทุกหมู่เหล่าของจังหวัดพิษณุโลก  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 88 รูป  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558  สำหรับพระสงฆ์ที่เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรครั้งนี้ เป็นพระภิกษุในโครงการอุปสมบทนาคหมู่เฉลิมพระเกียรติของจังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งเข้าปฏิบัติธรรม ณ วัดจุฬามณี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

จากนั้นในเวลา 08.49 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ได้เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558  โดยมีบรรดาเหล่าหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทั้งพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและกลุ่มพลังมวลชน ทุกหมู่เหล่าของจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีอย่าง พร้อมเพรียงกัน  ซึ่งในพิธีดังกล่าว จังหวัดพิษณุโลกโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมลงนามถวายพระพร พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประธานพิธี กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  จบแล้วพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พระสงฆ์อนุโมทนา และถวายอดิเรก  กองเกียรติยศ ยิงสลุต 21 นัด อันเสร็จพิธีในภาคเช้า

หลังเสร็จสิ้นพิธีถวายพระพรชัยมงคล   นายชูชาติ  กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ได้เป็นประธาน นำข้าราชการทุกหมู่เหล่าที่เข้าร่วมพิธี  กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา  5 ธันวาคม 2558 ซึ่งข้าราชการทุกหมู่เหล่าของจังหวัดพิษณุโลก จะตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท และมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติ และของประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในกลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา และตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป  พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ยังได้เป็นประธานในพิธีรับต้นกล้าพระราชทาน มเหสักข์ สักสยามมินทร์ ตามโครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ สักสยามมินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำมาถวายให้กับพระราชธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก และพระปัญญาภิมณฑ์มุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก – อุตรดิตถ์ เพื่อนำไปปลูกในวัดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558 ต่อไป

3716 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ