ช่วยเเชร์ จ้า .....

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ Big cleaning day เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น.  พันเอกกิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 พร้อมด้วย
พันโทหญิง สุชาดา แจ่มสุวรรณ ประธานชมรมแม่บ้านกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 เป็นประธานในพิธี Big cleaning day ณ สนามกีฬาบ้านพัก
ป. 4 ซึ่งกรมทห่ารปีนใหญ่ที่ 4 จัดขึ้นเพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
เมื่อท่านประธานในพิธีเดินทางมาถึง ได้กระทำพิธีเปิดกรวยดอกไม้ถวายต่อหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และร่วม
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เสร็จพิธีได้นำกำลังพลพัฒนาบ้านพักโดยการนำรถฉีดน้ำฉีดทำความสะอาดถนนบริเวณบ้านพักกรมทหารปืน
ใหญ่ที่ 4 และตัดหญ้าบริเวณสนามเด็กเล่น ต่อจากนั้นท่านประธานและภริยาพร้อมข้าราชการทหารและครอบครัว ได้ทำการปลูกต้นไม้เป็น
ที่ระลึก หญ้า พัฒนาบ้านพัก และสนามเด็กเล่น ป.4 โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกำลังพลและครอบครัวเป็นอย่างดี

3867 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ