ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา พลเอกสมหมาย วิชาวรณ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 อดีตประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด พร้อมด้วยข้าราชการทหาร คณะกรรมการเจ้าหน้าที่และสมาชิก ร่วมกันเปิดสำนักงานใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณ ถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บนเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 2 งาน ด้วยงบประมาณการก่อสร้างกว่า สี่สิบเจ็ดล้านบาท ซึ่งสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้บริการกับสมาชิกสหกรณ์ มาตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา โดยในช่วงเช้า ได้ประกอบพิธีสงฆ์ พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมลคล ต่อจากนั้นได้ร่วมกันเปิดป้ายอาคาร สำนักงานใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด อย่างยิ่งใหญ่ ตามวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ที่ว่า “ เป็นศูนย์รวมเงินทุน เพิ่มพูนสวัสดิการ ก้าวทันเทคโนโลยี เตรียมสู่สหกรณ์ชั้นนำ” สำหรับสำนักงานใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด เจริญเติบโตทั้งด้านสินทรัพย์และจำนวนสมาชิก มีสินทรัพย์รวม 5,870 ล้านบาท สมาชิก 12,398 คน ถือเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่มากสหกรณ์หนึ่ง ในขบวนการของสหกรณ์ออมทรัพย์

3104 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 6 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ