ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.58  นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายธวัชชัย พึ่งสมบัติ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้นำเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเครื่องจักรกลเข้าทำความสะอาดบริเวณโดยรอบเขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ และทรงเปิดป้ายพระอัฎฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งตรวจความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดสรรงบประมาณปี 2558 ดำเนินโครงการพัฒนาพระราชวังจันทน์ จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 50 ล้านบาท ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนและลานจอดรถ, ก่อสร้างประตูทางเข้าอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์, ก่อสร้างป้ายชื่ออาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์, ก่อสร้างอาคารป้อมยามบริเวณทางเข้าอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์, ก่อสร้างป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชาวังจันทน์, ปรับปรุงอาคารอนุรักษ์และจัดแสดง จำนวน 2 หลัง, ปรับปรุงศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์, ติดตั้งป้ายชื่อโบราณสถานภายในบริเวณพระราชวังจันทน์, ก่อสร้างรั้วเหล็กสำเร็จรูปตามแบบเดิม, ก่อสร้างอาคารร้านค้า และห้องน้ำภายในบริเวณพระราชวังจันทน์ ซึ่งขณะนี้บางโครงการได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว.

3479 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ