ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันที่  8 ธ.ค.58  ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ออกพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ในกิจกรรมเสวนา สามัคคี กาแฟ ยามเช้า โดยมีคณะผู้บริหารของส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ  รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก สำหรับกิจกรรมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ เสวนา สามัคคี กาแฟ ยามเช้า เป็นกิจกรรมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดพิษณุโลกมีดำริให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสนิทสนมระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน ที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การจัดกิจกรรม เสวนา สามัคคี กาแฟ ยามเช้า ของจังหวัดพิษณุโลก นับเป็นการประสานภารกิจแบบไม่เป็นทางการที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และใกล้ชิด ซึ่งเป็นการกระชับความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการที่จะผลักดันให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีและทั่วถึงยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถลดความขัดแย้งและประสานประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้ง ยังสามารถสร้างความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรและบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมของจังหวัด อาทิเช่น การจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 8 – 19 มกราคม 2559การจัดกิจกรรมพิษณุโลกเมืองต้องห้าม…พลาด Plus เส้นทางแห่งขุนเขา สายหมอก และดอกไม้ เที่ยวไทยได้ตลอดปี  ณ ลานดอกกระดาษ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย ในวันที่ 12 ธันวาคม 25558 เป็นต้น

ส่วนการจัดกิจกรรมเสวนา สามัคคี กาแฟ ยามเช้า ในครั้งต่อไปกองทัพภาคที่ 3 ให้เกียรติเป็นเจ้าจัดกิจกรรม ในวันที่ 12 มกราคม  2559

 

3529 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ