ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 58   ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางวราภรณ์  กีฬาแปง นายกเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ได้ร่วมกันรับมอบเงิน และสิ่งของจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ในงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด   เพื่อนำสิ่งของที่ได้รับมอบไปเป็นของรางวัลในการออกร้านกาชาดพาโชค ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ปี 2559  ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8  – 19 มกราคม 2559  ณ บริเวณสนามกีฬากลาง  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติภูมิ   สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้เกรียงไกร  ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยและชาวพิษณุโลก    ตลอดจนยังเป็นการเผยแพร่ผลงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น และการจัดหารายได้เพื่อไว้ใช้ในกิจการสาธารณะประโยชน์ของเหล่า กาชาดจังหวัดพิษณุโลก    โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก   ได้กำหนดจัดกิจกรรมออกร้านกาชาดพาโชค ตลอด 12 วัน 12 คืนของการจัดงาน  เริ่มเปิดร้านกาชาดพาโชค เพื่อให้ประชาชนได้สนุกสนานลุ้นโชค   ตั้งแต่เวลา 10.00 – 24.00 น. ทุกวัน   ซึ่งการจัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาดในปีนี้  ปรากฏว่า มีผู้บริหารจังหวัด และอำเภอ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน   บริษัทห้างร้าน โรงแรม และประชาชนผู้มีจิตศรัทธานำสิ่งของทั้งรถจักรยานยนต์   จักรยาน  ตู้เย็น ทีวี พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า    เครื่องใช้ฟ้า   ผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของอื่นๆ  มาบริจาคกันอย่างมากมาย

 

7356 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ