ช่วยเเชร์ จ้า .....

นายมานพ สายอุ่นใจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ทางกรมป่าไม้กำลังจะปลูกป่าในรูปแบบใหม่ โดยท่านอธิบดีกรมป่าไม้ได้เห็นชอบกรณีที่หน่วยงานของสำนัก 4 ได้ร่วมแนวความคิดว่า การปลูกป่าสมัยที่ผ่านมานานมาแล้วนั้นได้ปลูกป่าแบบพืชเชิงเดี่ยว หมายถึงว่าถ้ามีไม้สักก็จะเป็นเพียงไม้สักอย่างเดียว ถ้าเป็นประดู่ประดู่อย่างเดียว แปลงไหนก็แปลงนั้นทำให้ประชาชนมองว่า ป่าตรงนั้นเขาเคยได้รับการดำรงชีพมาช้านาน เมื่อรัฐนำไปปลูกป่าแล้วประชาชนไม่สามารถเข้าไปใช้ในประโยชน์ตรงนั้นได้ ตรงนี้เป็นการปิดกั้นระหว่างประชาชนกับความรัฐ  ฉะนั้นตอนนี้ทางรัฐจะวางนโยบายและการปลูกป่าในรูปแบบใหม่ คือ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกป่าและดูแลป่า ตั้งแต่การปลูกจนกระทั่งการใช้ประโยชน์จากป่าบริเวณนั้น โดยปลูกไม้ธรรมชาติไร่ละกี่ต้นก็กำหนดไป และจะให้ปลูก พวกกล้วย พวกไผ่และหวาย ผสมในพื้นที่ในแปลงนั้น แล้วให้ประชาชนใช้ประโยชน์ จากกล้วย ไผ่ หวายได้เหมือนเป็นค่าจ้างประมาณนั้น  รัฐปลูกครั้งเดียวนอกนั้นให้ประชาชนดูแลและก็เอาผลประโยชน์ตรงนั้นคือ กล้วย ไผ่ หวาย เป็นค่าจ้างในการดูแลตลอดไป ขณะนี้ กรมป่าไม้จะได้ลงมือทำการปลูกตัวอย่างในจังหวัดในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก เป็นตัวอย่าง เป็นพิษณุโลกโมเดล ก็แล้วกัน

พรหมพร  คงเนตร สำนักข่าว ที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

 

 

3470 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ