ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันนี้ ( 14 ธ.ค.58 )  ที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่ใจกลางเมืองพิษณุโลก พิษณุโลกเซ็นทรัลปาร์ค นายมนัส แจ่มเวหา  อธิบดีกรมบัญชีกลาง เดินทางมาตรวจเยี่ยมและตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะดังกล่าว และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดโดยมีนายชัยชนะ  มีศิริ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง เทศบาลนครพิษณุโลก พร้อมคณะให้การต้อนรับ

สำหรับโครงการก่อสร้างสวนพิษณุโลกเซ็นทรัลปาร์ค ใช้งบประมาณในการก่อสร้างแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือระยะแรกงบประมาณ 8 ล้านบาท ระยะที่ 2 งบประมาณ 12 ล้านบาท ล่าสุดมีการดำเนินการโครงการระยะที่ 1 มีการรื้อถอนพื้นที่ในบางส่วนกำลังดำเนินการวางระบบท่อระบายน้ำและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น การก่อสร้างทางเท้า วางระบบท่อระบายน้ำ ปรับพื้นที่ก่อนดำเนินการในระยะต่อไป อธิบดีกรมบัญชีกลางพร้อมคณะ ได้เดินตรวจเยี่ยมและตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการดังกล่าว โดยแสดงความพึงพอใจกับโครงการที่มีความคืบหน้าไปตามลำดับ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเน้นย้ำเกี่ยวกับการใช้งบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดด้วย

จากนั้นนายมนัส แจ่มเวหา  อธิบดีกรมบัญชีกลางและคณะได้เดินทางไปยังสำนักงานคลังเขต 6 เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังเขต 6 และคลังจังหวัดในพื้นที่กำกับดูแล รวม 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุโขทัย ตาก พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์และพิษณุโลก โดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังเขต 6  และสำนักงานคลังจังหวัด เร่งรัดติดตามการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย พร้อมสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่จังหวัด และอำเภอ กรณีที่มีปัญหาในการดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2559 นี้ต่อไป

 

2647 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ