ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันนี้ ( 14 ธ.ค.58 ) ที่หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ท่าน พระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด พร้อมด้วยพลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์พร้อมคณะเดินทางมาเปิดโครงการฝึกอบรมแกนนำจิตอาสา เพื่อสร้างเครือข่ายในระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับคณะ เพื่อเป็นการพัฒนาจิตอาสา เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด ให้จิตอาสาเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนพันธกิจ ด้านการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย ด้านการบรรเทาทุกข์ และด้านการบริการโลหิต ของสภากาชาดไทย สำหรับจังหวัดพิษณุโลก มีจิตอาสาสมัครสภากาชาดไทย จำนวน 13,612 ราย เป็นเครือข่ายในการทำงานร่วมกับสภากาชาด และเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ในการเผยแพร่หลักการ 7 ประการ เกี่ยวกับมนุษยธรรม ความไม่ลำเอียง ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ บริการอาสาสมัคร ความเป็นเอกภพ และความเป็นสากล

 

3294 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ