ช่วยเเชร์ จ้า .....

กำลังแสดง IMG_6060 (2).JPGกำลังแสดง IMG_6060 (2).JPG

 

นายชาติชาย  มัฆวิมาลย์ ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกๆปี มีประชาชนที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภาคเหนือเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ศาสนา วัฒนธรรมที่งดงามเป็นที่นิยมของชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทำให้ในแต่ละปีมีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นตามสัดส่วนจำนวนรถที่เพิ่มขึ้น สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกได้ตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชน จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ตรวจเช็ครถฟรี 20 รายการ ในระหว่างวันที่ 1 – 28 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์และสถานตรวจสภาพรถเอกชนทุกแห่งที่ขึ้นป้ายเข้าร่วมกิจกรรม จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะสายด่วน โทร. 1584 ขึ้น 2 แห่ง คือ ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องทุกข์ บริการข้อมูลและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขนส่งตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 1584 การออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ ( ไม่เกิน 85 กม./ชม. ) ในเส้นทางสายหลักทางเข้า – ออกจังหวัดพิษณุโลก ตลอดเทศกาล การเข้าตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ประจำรถ ณ สถานประกอบการ โดยตรวจการมีใบอนุญาตขับรถ ความพร้อมของร่างกาย ( ความอ่อนเพลีย ) ตรวจแอลกอฮอล์ในลมหายใจ และตรวจความพร้อมของตัวรถโดยสารช่วงก่อนเทศกาล การจัดตั้งจุดตรวจความพร้อมของตัวรถโดยสารและผู้ขับขี่รถสาธารณะเพื่อความปลอดภัย ณ บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 11 ทั้งขาขึ้นและขาล่องตลอด 24 ชั่วโมง การให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร ซึ่งเป็นการดำเนินการควบคู่กับการตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถ เพื่อให้ผู้โดยสารทราบวิธีปฎิบัติตัวที่ถูกต้องขณะอยู่บนรถโดยสารและสามารถลดความรุนแรงของกาการบาดเจ็บ ตลอดจนช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อรถโดยสารเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะการคาดเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสาร

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ จะมีจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์หรือลดน้อยลงกว่าเดิมเพื่อจะได้ประสบแต่ความสุขพร้อมกันถ้วนหน้าทุกคน  สำหรับประชาชนท่านใดอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2559 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์หมายเลข 055 –301031 ในวันและเวลาราชการ

 

2166 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ