ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 14 ธ.ค.58  พันเอกวิทยา แก้วพรม หัวหน้าฝ่ายทหารพราน ศูนย์ปฎิบัติการกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการฝึกทบทวนหมวดทหารพรานหญิง 31 มุ่งเน้นปฎิบัติการร่วมมือและช่วยเหลือทำงานเป็นทีม และนำความรู้จากการอบรมครั้งนี้ไปประยุทต์ใช้ปฎิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของกรมทหารพรานหรือ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่สังกัดอยู่ โดยมีอาสาสมัครทหารพรานหญิงจำนวน 42 นาย ได้รับการฝึกอบรมที่สนามฝึก ฝทพ.ศปก.ทภ.3 ค่ายเอกาทศรถ อ.เมือง พิษณุโลก เน้นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ ห้วงวิกฤติภัยแล้ง ทหารพรานจะต้องลงพื้นที่ชี้แจงต่อชาวบ้านถึงนโยบายรัฐบาลสั่งให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย แต่ไม่ใช่บังคับว่า ไม่ให้ปลูกพืช เป็นต้น พันเอกวิทยา แก้วพรม หัวหน้าฝ่ายทหารพราน ศปก.ทภ.3 กล่าวว่า ตลอดสัปดาห์นี้ จะมีครูฝึกหมุนเวียนจะมาฝึกทบทวนหมวดทหารพรานหญิง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อาชีพและหน้าที่หลักๆของทหารพราน คือ เจ้าหน้าที่รักษาพยาบาล, ครูผู้ช่วยสอนตามชนบท-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการจิตวิทยา ซึ่งหน้าที่ทั้ง 3 ด้านจะประยุกต์เข้ากับนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 3 และรัฐบาล เพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชน ร่วมมือทำงานแต่ละด้าน ลดปัญหาอุปสรรคเพื่อให้ทำการมีประสิทธิภาพ เบื้องต้นจะช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่ต่างๆพร้อมชี้แจงถึงนโยบายของรัฐบาลถึงแนวทางปลูกพืชใช้น้ำน้อย ในห้วงวิกฤติภัยแล้งอันใกล้นี้

 

2820 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ