ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 15  ธันวาคม 2558  เวลา 17.00 น.พลตรี ธนา จารุวัต รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ของทหารใหม่ รุ่นปี 2558 ผลัดที่ 2 ณ ลานสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ด้วยกองทัพบกกำหนดให้หน่วยทหารได้มีพิธีทางศาสนา โดยให้ทหารใหม่ปฎิญาณตนเป็นพุทธมามกะ อันเป็นการฟื้นฟูประเพณีในทางศาสนาที่สำคัญ เป็นการปลูกฝังคุณธรรมทางศาสนาก่อให้เกิด ความรัก ความสามัคคี อีกทั้งเป็นการปฎิบัติตามนโยบายการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทางทหาร กองทัพภาคที่ ๓ ได้จัดกิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะและการปลูกฝังอุดมการณ์ทางทหารของทหารใหม่ รุ่นปี 2558 ผลัดที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ( กองพลทหารราบที่ 4 . กองพลพัฒนาที่ 3 , กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 , มณฑลทหารบกที่39  ,โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, กองพันทหารสื่อสารที่ 23 , กองร้อยกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 

 

 

4341 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ