ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.58 พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4/ผบ.กกล.รส.พล.ร.4ให้การต้อนรับคณะนิสิตจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้จัดโดรงการบรรยายเชิงปฏิบัติการ ในการให้ความรู้กำลังพลในการรู้เท่าทันสื่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและกำลังพล มีความตระหนักในการเปิดรับสื่ออย่างรู้เท่าทัน ณ บก.พัน.สร.4ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

7190 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ