ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น. นายกองเอก ด็อกเตอร์ดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ พลตำรวจตรีอรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร รองเลขาธิการ นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ นายปริญญา สุทธิโกเศศ กรรมการและเลขานุการ พร้อมคณะกรรมการ เดินทางมอบผ้าห่มกันหนาวแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน อุตรดิตถ์และจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา จำนวน 65 ผืน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จำนวน 276 ผืน และผ้าห่มกันหนาวให้แก่ราษฎรจำนวน 500 ผืน โดยมี นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายสมพจน์ สารภูษิตสันต์ นายอำเถอนครไทย
และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับและร่วมพิธีในครั้งนี้
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-252316

 

 

7876 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ