ช่วยเเชร์ จ้า .....

 
เมือวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 10.35 น.พลอากาศโท มานะ ประสพศรี รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปลดประจำการเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 9 (NOMAD) ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก จากนั้นนักบินได้ทำการบิน Last Fight เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 9 (NOMAD) จากกองบิน 46 ไปยังกองบิน 6 เพื่อนำเข้าตั้งแสดงในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ต่อไป

ย้อนกลับไป เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2525 ครม.อนุมัติให้กองทัพอากาศลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการให้หลักประกันการซื้อเครื่องบินลำเลียงแบบ NOMAD จำนวน 20 เครื่อง กับประเทศออสเตรเลียและให้ดำเนินการต่อไปได้ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
ต่อไป ิน ๔๐๒ กองบิน ๔ ตาคลี ทดแทน AC-47 ที่มีแผนย้ายไปประจำการที่ฝูงบิน 461 กองบิน 46 พิษณุโลก โดยเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2527 ฝูงบิน 402 (Vampire) กองบิน 4 ตาคลี ได้เคลื่อนย้ายเครื่องบินลำเลียงและโจมตีแบบที่ ๒ (AC-47) มาประจำการที่กองบิน 46 พิษณุโลก และก่อตั้งเป็นฝูงบิน 461 (ถือเอาวันที่ 21กันยายน 2527 เป็นวันสถาปนาฝูงบิน461) ขณะเดียวกันเครื่องบินโจมตีและลำเลียงแบบที่ 9 (NOMAD) ได้ทยอยเข้าบรรจุในฝูงบิน 402 กองบิน 4 ตาคลี แทน
………จนกระทั่ง…เมื่อวันที่4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2529 กองทัพอากาศ มีคำสั่งย้ายเครื่องบินโจมตีและลำเลียงแบบที่2 (AC-47) ของฝูงบิน 461 กองบิน 46 ที่ได้ทำการดัดแปลงกลับไปเป็นเครื่องบินลำเลียง (ถอดปืนและอุปกรณ์เกี่ยวข้องออกหมดแล้ว) ทั้ง 4 เครื่องที่เหลืออยู่ กลับมาบรรจุที่ฝูงบิน 603 กองบิน6 ดอนเมือง เนื่องจากฝูงบิน ๔๐๒ ได้โอนเครื่องบินโจมตีและลำเลียงแบบที่ 9 (NOMAD) ที่ได้รับการดัดแปลงติดตั้งปืนใหญ่อากาศ เมดเสน หลายลำกล้อง ทำการยิงจากประตูด้านซ้าย ทำหน้าที่ กันชิป ทั้งหมดให้ฝูงบิน 461 แทนจนครบจำนวน 20 เครื่อง ในปี 2530
…..20 มีนาคม พ.ศ.2530 รัฐบาลออสเตรเลีย มอบเครื่องบินลำเลียงแบบ NOMAD 22 ให้กองทัพอากาศ 2 เครื่อง โดยมี พลเอก เซอร์ ฟิลลิป เบ็นเนตต์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดออสเตรเลีย เป็นผู้ส่งมอบ มี พลเรือเอก สุภา คชเสนี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานรับมอบ ภายใต้ข้อตกลงในโครงการความร่วมมือทางทหารประจำปี 2529 โดยกระทำพิธีส่งมอบเครื่องบินทั้ง 2 เครื่อง ณ ฐานทัพอากาศ ดอนเมือง ความช่วยเหลือทางทหารจากออสเตรเลีย นี้มีขึ้นภายหลังจากที่กองทัพอากาศ ได้จัดซื้อเครื่องบินแบบนี้ จำนวน 20 เครื่อง ตั้งแต่ปี 2525 …
…….จากนั้นกองทัพอากาศ ได้ทำการ ดัดแปลงเป็นเครื่องบิน NOMAD ให้เป็นเครื่องบินกระจายเสียง โดยติตลำโพงขนาด 2,100 วัตต์ เพื่อปฏิบัติการจิตวิทยา จำนวน 3 เครื่อง นำไปปฏิบัติการในพื้นที่ฝูงบิน 416 ฐานบินน่าน นอกจากนี้ยังดัดแปลงเป็นเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 9 (ถอดอาวุธและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆออก) ทำหน้าที่ รับ-ส่งบุคคลสำคัญ จำนวน 3 เครื่อง และเป็นเครื่องบินลำเลียงส่งกลับทางอากาศสายการแพทย์ จำนวน ๒ เครื่อง ซึ่งยังคงปฏิบัติงานทที่ฝูงบิน 461 กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก และได้ย้ายโอนไปบรรจุที่ฝูงบิน 605 กองบิน 6 ดอนเมือง เพื่อดัดแปลงเป็น เครื่องบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ (บ.ตล.9) จำนวน 3 เครื่อง
……หลังปี 2535 เมื่อภารกิจการโจมตีทางอากาศปราบปรามผู้ก่อการร้ายหมดลง เครื่องบิน NOMAD จึงได้รับการถอดปืนออกทั้งหมดและกำหนดชื่อว่า บ.ล.9 (ยกเลิกภารกิจ บ.จล.9 และ บ.ตล.9) และเริ่มเข้ามีส่วนร่วมในภารกิจ “ฝนหลวง” ตามโครงการพระราชดำริ จนกระทั่งมีแผนปลดประจำการเครื่องบินทั้งหมดเนื่องจากมีอายุโครงสร้างสูง ในปี 2548 แต่เนื่องจากกองทัพอากาศขาดแคลนเครื่องบินลำเลียงขนาดเล็กและขนาดกลาง ดังนั้นกองทัพอากาศ ก็ยังคงบำรุงรักษาเครื่องบินแบบนี้ให้ดีที่สุด และยังคงประจำการเครื่องบินบางส่วนมาจนกระทั่งปัจจุบันในปี 2558 นับว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องบินที่เป็นพระเอกของกองทัพอากาศ และทำหน้าที่ทั้งเบื้องหน้า เบื้องหลังความสำเร็จหลายต่อหลายอย่างในกองทัพอากาศ
…..กว่า 33 ปี ที่ NOMAD รับใช้ชาติ โดยเฉพาะการโจมตีทางอากาศ การกระจายเสียงในโอกาสสำคัญ การถ่ายภาพทางอากาศแก้ปัญหาการจราจรและน้ำท่วมตามแนวพระราชดำริ รวมถึงภารกิจฝึกนักบินพร้อมรบหลายเครื่องยนต์ และฝนหลวงตามแนวพระราชดำริ…..จนถึงปัจจุบันยังคงมี NOMAD จำนวนหนึ่งยังรับใช้ชาติ และคาดว่าจะปลดประจำการทั้งหมดในเร็วๆนี้….. ….

 

7497 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ