ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 24 ธ.ค. 58 เวลา 13.30 น.พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการโรงงานผลิตน้ำตาลและสมาคมชาวไร่อ้อยในพื้นที่ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมคชรัตน์ 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด, ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6,  ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำพื้นที่, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้แทนโรงงานน้ำตาล และสมาคมชาวไร่อ้อย 10 โรงงาน, สมาคมชาวไร่อ้อย 5 สมาคม และสหกรณ์ชาวไร่อ้อย 1 แห่ง ในพื้นที่ 10 จังหวัด (จังหวัดอุทัยธานี, นครสวรรค์, กำแพงเพชร, พิษณุโลก, สุโขทัย, เพชรบูรณ์, ตากและอุตรดิตถ์) เข้าร่วมประชุม วัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานผลิตน้ำตาลให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ของทุกภาคส่วน

 

 

 

 

2391 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ