ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีส่งมอบงานทะเบียนราษฎร จากสำนักทะเบียนอำเภอเมืองพิษณุโลก มายังสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรี เมืองอรัญญิก และนายพันธ์เดช มั่งมี ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ในฐานะนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 1 สำนักงานอาคารเทศบาลเมืองอรัญญิก(หลังเก่า) สำหรับสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก ให้บริการงานทะเบียนราษฎร อาทิ การแจ้งการเกิด การแจ้งการตาย แจ้งย้ายที่อยู่ ขอเลขหมายประจำบ้าน เป็นต้น ซึ่งเปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 055-301146 หรือ 055-377730 ต่อ 700 ในวันและเวลาราชการ โดยในเบื้องต้นยังไม่เปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน

 

3721 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ